Welkom bij AntiWitwas, de toepassing die u helpt bij uw verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving.

AntiWitwas: Veel gestelde vragen

Bij de ingave van een contact, wordt de opsplitsing gemaakt tussen een persoonlijk contact of een organisatie.


Bij een persoonlijk contact dienen onder andere volgende gegevens ingevoerd te worden:

 • voornaam, familienaam, geboorteplaats en geboortedatum;
 • adres, huisnummer, postcode en stad;
 • identificatiedocument van het contact;
 • of het contact al dan niet door een derde zaakaanbrenger werd aangebracht;
  Hierbij moet ook de aard van de derde zaakaanbrenger worden aangevuld.
 • nationaliteit;
 • woonplaats of vestigingsplaats van het contact;
 • ...


Als het gaat om een organisatie, moeten onder andere volgende gegevens worden aangevuld:

 • ondernemingsnummer;
 • rechtsvorm;
 • adres;
 • lijst van de bestuurders;
 • afschrift van de Bijlagen van het Belgische staatsblad bevattende de namen en adressen van natuurlijke personen (bestuurders of volmachthouders) die de venootschap kunnen vertegenwoordigen;
 • afschrift van de laatste gecoördineerde versie van de statuten;
 • of het contact al dan niet door een derde zaakaanbrenger werd aangebracht;
  Hierbij moet ook de aard van de derde zaakaanbrenger worden aangevuld.
 • nationaliteit van het contact;
 • woonplaats of vestingsplaats van het contact;
 • aard van het contact;
 • of de organisatie beursgenoteerd is op één van de erkende beurzen;
 • lasthebber(s) van de organisatie;
 • begunstigde(n) van de organisatie;
 • ...
Bezig met laden... even geduld.
Gelieve de pagina niet te herladen.

Hulp nodig?

Raadpleeg de meest gestelde vragen of contacteer ons